TRENGEREID, H. DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss, v. 5, n. 01, 23 maio 2013.