SEMB, K. Analog og digital lesing – er det en forskjell mellom lesehastigheten? Påvirker skoleelevers lesehastighet av om teksten leses analogt eller digitalt, isåfall positivt eller negativt?. Spiss, v. 12, n. 1, p. 13-19, 28 maio 2020.