ANDERSEN, O. Er det bevere i Syverusbekken. Spiss, v. 9, 18 maio 2017.