Alsos, U., Nodenes-Fimland, M., & Wisth, I. M. (2023). PĂ„virker menstruasjonssyklusen kvinnelige fotballspillere sin prestasjon i idrett?. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3957