Lunde, M. (2023). Aktiveringsfunksjonens påvirkning på nevrale nettverks læringsevne . Spiss, 15(1), 7–12. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3943