Heie, M. E. (2023). Kartlegging av storsalamander og habitatforhold nær utbygging i Ås kommune. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3938