Moen, K., & Frisvold, A. (2023). Operant betinging sin effekt på elevers prestasjoner når anvendt simultant med vurderingssituasjoner. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3896