Gran, S., Velasco, A. R. R., & Thevarajah, V. K. (2023). Er det forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom pÄ videregÄende skoler i Oslo sentrum?. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3895