Haugen, E., & Teigen, K. Y. K. (2023). Karakterisering av mesofile bakterier med evnen til å hydrolysere vanlige polymerforbindelser i norsk natur om vinteren. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3891