Greatorex, H. (2021). Vokser stemorsblomster best i ikke-sterilisert jord?. Spiss, 13(1), 12-16. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3330