Hansen, S. M. (2021). Hva har yttertøy og utesko å si for inneklimaet?. Spiss, 13(1), 45–50. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3323