Lund, S. A. (2021). Karakterer korrelerer ikke med kunnskapsnivå. Spiss, 13(1), 24-28. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3322