Lyngner, J., & Andersen, A. (2021). Effekten av ulike typer lys på planters vekst. Spiss, 13(1), 17-23. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3321