Fremming, F. (2021). Vår tidsoppfatning påvirkes av sanseinntrykk. Spiss, 13(1), 6-11. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3315