Bjørnås, M. (2021). Karses spiringsprosess blir påvirket av tyngdekraften. Spiss, 13(1), 35-38. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3249