Trengereid, H. (2013). DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/304