Undelstvedt, K. (2020). RubberFix eller gaffateip – hvilket produkt fungerer best for å tette hull i et basseng?. Spiss, 12(1), 70-75. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3032