Norset, G. (2020). Kan vi påvirke følelsen av melkesyre?. Spiss, 12(1), 26-30. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3016