Tønseth, K. (2020). Effekten til mikrobølget vann på planters vekst og spiringsprosent. Spiss, 12(1), 37-43. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3009