Le, R. (2020). Holdbarheten til lettmelk. Spiss, 12(1), 44-50. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3000