Trandokken, M., & Meidell Müller-Henneberg, L. (2020). Hjernens evne til manipulasjon av virkeligheten. Spiss, 12(1), 20-25. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2998