Semb, K. (2020). Analog og digital lesing – er det en forskjell mellom lesehastigheten? Påvirker skoleelevers lesehastighet av om teksten leses analogt eller digitalt, isåfall positivt eller negativt?. Spiss, 12(1), 13-19. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2995