Aspenes, T. (2019). Hvilken gjærdeig av hvete, med ulik mengde vann, hever mest?. Spiss, 11(1), 49-53. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2817