Karoliussen, S. (2017). Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi?. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1177