Johansson, E. A. (2017). Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1103