Mørland, S. M., & Bjune, V. V. (2017). Inneklima på soverom. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1100