(1)
Heie, M. E. Kartlegging Av Storsalamander Og Habitatforhold nær Utbygging I Ås Kommune. Spiss 2023, 15.