(1)
Gran, S.; Velasco, A. R. R.; Thevarajah, V. K. Er Det Forskjell I Mengden Bakterier I Faste Og Ikke-Faste Klasserom PÄ videregÄende Skoler I Oslo Sentrum?. Spiss 2023, 15.