(1)
Falnes-Dalheim, A. E. Nyttiggjøring Av avløpsvann. Spiss 2022, 14, 13-19.