(1)
Lund, S. A. Karakterer Korrelerer Ikke Med Kunnskapsnivå. Spiss 2021, 13, 24-28.