(1)
Lyngner, J.; Andersen, A. Effekten Av Ulike Typer Lys På Planters Vekst. Spiss 2021, 13, 17-23.