(1)
Trengereid, H. DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss 2013, 5.