(1)
Trandokken, M.; Meidell Müller-Henneberg, L. Hjernens Evne Til Manipulasjon Av Virkeligheten. Spiss 2020, 12, 20-25.