[1]
Kjønsberg, E. 2023. Holdbarhet av brød i ulike oppbevaringsmiljøer . Spiss. 15, 1 (mai 2023).