[1]
Moen, K. og Frisvold, A. 2023. Operant betinging sin effekt på elevers prestasjoner når anvendt simultant med vurderingssituasjoner. Spiss. 15, 1 (mai 2023).