[1]
Gran, S., Velasco, A.R.R. og Thevarajah, V.K. 2023. Er det forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom på videregående skoler i Oslo sentrum?. Spiss. 15, 1 (mai 2023).