[1]
Mohal, I. og Braathen, J. 2022. PLACEBOEFFEKTEN HOS INDIVIDER SOM DRIKKER ENERGIDRIKK. Spiss. 14, 1 (mai 2022), 7–12.