[1]
Trandokken, M. og Meidell Müller-Henneberg, L. 2020. Hjernens evne til manipulasjon av virkeligheten. Spiss. 12, 1 (mai 2020), 20-25.