[1]
Karoliussen, S. 2017. Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi?. Spiss. 9, (mai 2017).