[1]
Johansson, E.A. 2017. Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi. Spiss. 9, (mai 2017).