1.
Romuld S. Hilsen fra redaksjonen - ved veis ende. SMHN [Internett]. 1 [sitert 30jun.2022];37(1). Available from: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/441