1.
Hunskår I, Lein RK, Niedźwiedzka B, Sieradzka-Fleituch M, Sletsjøe H, Stenhammer A. MedLibTrain til Istanbul - siste stopp for prosjektet?. SMH-nytt [Internett]. 4. februar 2013 [sitert 11. desember 2023];37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/378