1.
Kaalvik H. EBLIP i jakten på ny kunnskap!. SMH-nytt [Internett]. 4. februar 2013 [sitert 3. desember 2022];37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/376