1.
Kaalvik H. EBLIP i jakten på ny kunnskap!. SMHN [Internett]. 1 [sitert 2jul.2022];37(1). Available from: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/376