1.
Strømme H. Avanserte søketeknikker for systematiske oversikter, metodevurderinger og retningslinjer. SMH-nytt [Internett]. 4. februar 2013 [sitert 20. juni 2024];37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/343