1.
Mjøs CT. Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen. SMH-nytt [Internett]. 4. februar 2013 [sitert 10. desember 2023];37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/342