Hunskår, Irene, Regina Küfner Lein, Barbara Niedźwiedzka, Małgorzata Sieradzka-Fleituch, Hege Sletsjøe, og Anne Stenhammer. «MedLibTrain Til Istanbul - Siste Stopp for Prosjektet?». SMH-nytt 37, no. 1 (februar 4, 2013). åpnet desember 11, 2023. https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/378.