Lein, Regina, Irene Hunskår, Barbara Niedźwiedzka, Małgorzata Sieradzka-Fleituch, Hege Sletsjøe, og Anne Stenhammer. Erfaringer Med Internasjonalt Samarbeid I MedLibTrain-Prosjektet. SMH-nytt 37, no. 1 (1). åpnet juni 30, 2022. https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/350.