Strømme, Hilde. «Avanserte Søketeknikker for Systematiske Oversikter, Metodevurderinger Og Retningslinje»r. SMH-nytt 37, no. 1 (1). åpnet juni 30, 2022. https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/343.