Mjøs, Christine Tarlebø. «Å Ta Pulsen På Helsebibliotekverdenen». SMH-nytt 37, no. 1 (februar 4, 2013). åpnet desember 10, 2023. https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/342.